Regnskab

Regnskab

Hos MunkStrunge bestræber vi os på at være vores kunders fortrolige samarbejdspartner inden for regnskab, revision, skat, optimering af driften samt øvrig økonomisk rådgivning.

Vi assisterer med følgende opgaver og sikrer, at de relevante regnskabsmæssige regler og krav overholdes ved udarbejdelse af:

 • Årsrapporter for selskaber
 • Årsrapporter for personlige virksomheder
 • Likvidationsregnskaber
 • Perioderegnskaber

Da regnskabslovgivningen og de tilgrænsende områder i skatte- og selskabslovgivningen konstant udvikler sig, giver dette både nye oplysningskrav for nogle informationer og frafald af andre, hvilket vi drøfter og overvejer i samråd med kunden, hvor det er relevant.

Vi anbefaler endvidere altid den revisorerklæring, vi vurderer som mest hensigtsmæssig i den konkrete situation, både i forhold til krav og eventuel signalværdi.

Kontakt os og hør mere

Regnskab

Overordnet kan der vælges mellem fire typer af revisorerklæring, hvor prisen og graden af sikkerhed falder i nedenstående rækkefølge:

 1. Revision efter de internationale revisionsstander (ISA)
  - Høj grad af sikkerhed
 2. Revision (Udvidet gennemgang)
  - Begrænset grad af sikkerhed
 3. Review af regnskabet
  - Begrænset grad af sikkerhed
 4. Assistance fra godkendt revisor
  – Ingen sikkerhed

Specialister i regnskab

De fleste virksomheder i Danmark, der får udarbejdet regnskab af en godkendt revisor, får udarbejdet en revisorerklæring med assistance, idet denne er mest omkostningseffektiv og typisk tilstrækkelig for virksomhedens øvrige interessenter, medmindre andet er ønsket eller lovbestemt.

Godkendte revisorer er generelt mere erfarne i at opstille årsrapporter i henhold til lovgivningens krav og regler. En løbende lovpligtig efteruddannelse sikrer, at godkendte revisorer er ajour med regnskabslovgivningen og tilgrænsende regler. Vi anbefaler altid valg af en godkendt revisor til at erklære sig om årsrapporten, uanset at det ikke i det konkrete tilfælde er et krav.

Vores primære segment af kunder er ejerledede virksomheder, der enten er organiseret som selskab eller som personlig virksomhed. Hovedparten af disse kunder får udarbejdet deres årsrapport mv. indenfor årsregnskabslovens rammer og regler.

Vi håber også på at kunne assistere dig med udarbejdelse af årsrapporten samt tilhørende indberetninger til de relevante myndigheder og opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

Bliv kontaktet

Få et gratis uforpligtende møde

Vi håber også på at kunne assistere dig med udarbejdelse af årsrapporten samt tilhørende indberetninger til de relevante myndigheder og opgørelse af den skattepligtige indkomst. Kontakt os hvis du gerne vil høre om hvordan vi kan hjælpe dig.

+45 70 77 80 10 Klik her for et gratis møde