´

Revision

Revision - lovpligtig og frivillig

Hos MunkStrunge bestræber vi os på at være vores kunders fortrolige samarbejdspartner inden for revision, regnskab, skat, optimering af driften samt øvrig økonomisk rådgivning. Vi udfører både lovpligtig og frivillig revision.

Lovpligtig revision indtræder, når en virksomhed for andet år i træk overskrider to af følgende tre størrelsesgrænser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

For holdingselskaber gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med muligheden for fravalg af revision.

Frivillig revision kan foretages, uanset om ovenstående størrelsesgrænser er overskredet. For eksempel i tilfælde hvor selskabets ledelse ønsker at sende et mere troværdigt signal til omverdenen omkring pålideligheden af oplysningerne i årsrapporten.

Eller når en af virksomheds interessenter ønsker det, for eksempel virksomhedens pengeinstitut, minoritetsaktionærer og lignende.

For vores klientsegment, altså virksomheder der ikke overskrider to ud af tre følgende størrelser: 

 • omsætning under DKK 89 mio. 
 • balancesum på DKK 44 mio. 
 • 50 ansatte  

er der to muligheder for at få udført revision af årsrapporten: 

 • Revision efter de internationale revisionsstander (ISA) 
  • Høj grad af sikkerhed 
 • Revision efter den særlige danske erklæringsstandard (Udvidet gennemgang) 
  • Begrænset grad af sikkerhed 
Kontakt os og hør mere

Revision - ISA

Revision efter de internationale stander (ISA) er den af revisors erklæringer med den højeste grad af sikkerhed. Her foretager revisor:

 • Analyser
 • Forespørgsler til ledelsen
 • Gennemgang af virksomhedens forretningsgange samt test af eventuelle relevante effektive kontroller
 • Relevante kontroller af væsentlige poster i regnskabet, herunder blandt andet ved udførelse af:
  • Fysisk kontrol (lager mv.)
  • Observationer
 • Indhentelse af eksterne bekræftelser
 • Øvrige arbejder baseret på en risikovurdering

Vi anbefaler altid kunden den erklæringstype, der forekommer mest hensigtsmæssig og optimal for den enkelte virksomhed, uanset om der er revisionspligt eller ikke.  

Vi tilstræber altid at udføre revisionen så omkostningseffektivt som muligt til glæde for kunden.  

Ved opstart af kundeforholdet og løbende herefter, gør vi os særligt umage med at forstå virksomhedens branche, marked, produkter, kunder, egen organisation og medarbejdere for at kunne tilpasse og skræddersy vore revisionshandlinger til virksomhedens konkrete forhold. 

Endvidere mener vi, at indsigt og forståelse for kundens virksomhed altid giver det bedste udgangspunkt for relevant rådgivning inden for revision. 

Har du lyst eller brug for at høre mere, så skriv endelig til info@munkstrunge.dk eller ring til en af os. 

Bliv kontaktet

Få et gratis uforpligtende møde

Vi håber også på at kunne assistere dig med udarbejdelse af årsrapporten samt tilhørende indberetninger til de relevante myndigheder og opgørelse af den skattepligtige indkomst. Kontakt os hvis du gerne vil høre om hvordan vi kan hjælpe dig.

+45 70 77 80 10 Klik her for et gratis møde